Lůžkoviny.Eu

Podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy v oblasti prodeje zboží za použití komunikačních prostředků na dálku. Jsou závazné při prodeji zboží uvedeným způsobem kupujícímu. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu. V případě škod vniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii paragonu nebo faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

3. POPIS VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky Po obdržení Vaší objednávky ověříme, zda je zboží k dispozici a nejpozději druhý pracovní den Vám objednávku potvrdíme e-mailem nebo telefonicky. Dodání zboží Zboží zasíláme prostřednictvím Vámi zvolené přepravní služby. K odesílanému zboží přikládáme potvrzený záruční list a daňový doklad (paragon nebo fakturu). Veškeré objednané zboží je možné také vyzvednout v naší firemní prodejně v Lanškrouně.

4. NÁKUPNÍ ŘÁD

Práva a povinnosti prodejce

- Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do deseti pracovních dnů (nebo dle dohody s kupujícím) od přijetí objednávky. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

- Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami internetoveho obchodu, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

- Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího

- Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

- Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

- Nakupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky v plné výši (včetně dopravného, popřípadě balného – pokud bylo účtováno) a to do 14 dnů.

- Nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosím, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky a originál dokladu o koupi (paragon, faktura). Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku a to na základě písemné žádosti zaslané na E­mail.

­- V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát ­ oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

5. CENA ZA DOPRAVU

Cena za poštovné se účtuje dle platných cen přepravců. Pří objednávce pro snadnější doručení prosíme uvést číslo Vašeho telefonu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

7. ZÁRUKA

Záruční doba zboží je stanovena zákonem (24 měsíců). Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené nebo poškozené neodborným zacházením.

8. UPOZORNĚNÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

  • Lůžkoviny.Eu
  • 28. října č.p. 16 
  • 563 01 Lanškroun
  • ČR

Městský úřad Lanškroun, Odbor Obecní živnostenský úřad. Č. j.: OŽU/9668/2006/HKv/253 2.1-10113, Ev. č.: 361106-26315

DomůDomů